WE HEBBEN EEN AANTAL HUISREGELS OPGESTELD OM ER VOOR TE ZORGEN DAT ALLE BEZOEKERS VAN HET GAVI WINEFESTIVAL EEN FEESTELIJKE AVOND HEBBEN

 • Iedereen vanaf 18 jaar en ouder is welkom op het Gavi Winefestival
 • Iedere bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs
 • Het in het bezit hebben of de handel in soft- of harddrugs is verboden op het festival. Bij het niet naleven van deze regels volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.
 • Roken is binnen niet toegestaan
 • Festivalgangers dienen alle instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Gavi Winefestival te allen tijde op te volgen
 • Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van het Gavi Winefestival, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Dit zal geschieden zonder het recht op vergoeding van kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, munt- /of andere kosten.
 • Ons beveiligingspersoneel zal wanneer nodig, bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. De volgende zaken zijn verboden om mee te nemen naar het festivalterrein: Glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens, ieder andere gevaarlijke of verboden stof of voorwerp, etenswaren, (alcoholhoudende) dranken.
 • Het betreden van het festivalterrein geschiedt op risico van de bezoeker. Het Gavi Winefestival aanvaardt geenszins aansprakelijkheid voor schade, door wie dan ook, welke
 • direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van het Gavi Winefestival, van alle personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festivalterrein, tenzij de geleden schade het gevolg is van aanwijsbare opzet of grove schuld.
 • Het urineren buiten de daartoe bestemde toiletten is verboden.
 • Mishandeling, bedreiging, discriminatie, ongewenste intimiteiten of ander hinderlijk gedrag is verboden.
 • Het maken van professionele audio of video opnames is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 • Aangekochte muntjes worden door het Gavi Winefestival niet teruggenomen.
 • Het evenement kan verplaatst, gewijzigd of geannuleerd worden. Kaartkopers kunnen dan aanspraak maken op het terugkrijgen van hun kaarten.
Copyright Gavi Wijnkopers. Alle rechten voorbehouden. |
★★★★★
Gavi krijgt een 9 uit 10 uit 44 beoordelingen beoordelingen

Hoe gaan wij om met het coronavirus?
Gavi volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit het RIVM, de GGD Flevoland en de Gemeente Dronten met betrekking tot het coronavirus. We zien op dit moment geen noodzaak om het Winefestival Spring Edition te annuleren. Wij instrueren onze medewerkers nadrukkelijk op hygiëne. We houden de ontwikkelingen en instructies vanuit de eerdergenoemde partijen nadrukkelijk in de gaten.

Mochten de aanwijzingen onverhoopt wijzigen dan worden tijdig passende maatregelen genomen.

De belangrijkste maatregelen die wij allemaal kunnen nemen om verspreiding te voorkomen zijn heel simpel:
 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud géén handen

Op de website van het RIVM leest u hier meer over.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×